Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Toca Blocks Giveaway
$4.99
ΕΛΗΞΕ

iPhone Giveaway of the Day - Toca Blocks

Toca Blocks is a unique world-building app that lets you create worlds, play in them and share them with friends.
$4.99 ΕΛΗΞΕ

This giveaway offer has been expired. Toca Blocks is now available on the regular basis.

Toca Blocks is a unique world-building app that lets you create worlds, play in them and share them with friends. Where will your imagination take you?

BUILD
Construct worlds and fill them with your own adventurous paths. Craft detailed obstacle courses, intricate race tracks or floating islands. Meet the characters and discover their unique abilities as you take them though your world.

MAKE
Explore the blocks’ attributes by merging blocks together to transform them into something else. Learn their characteristics — some are bouncy, some are sticky, some turn into beds, diamonds, turds or other surprises! Combine blocks to change their color and pattern and give your design that magical feel. The more you learn about the blocks, the more inspiration for your creations you will find!

SNAP, SHARE AND IMPORT
Save and share all the great work you’ve put into your worlds. Use the camera function to snap a photo. Share unique Blocks codes with family and friends so they can import your world and explore it themselves! Or import your friends’ worlds and make them part of your own!

FEATURES
- Combine blocks to create new materials and patterns!
- Build with 60+ quirky items
- Create as many worlds as you want — there’s no limit!
- Snap photos of your work and share their unique Blocks codes so friends and family can import your world.
- Get codes from others and import their worlds into your own!
- Meet the heroes and discover their superpowers.
- Remove blocks with the eraser head.
- Use the pencil tool to help you create many blocks in one go!
- Get exclusive content on the in-app Club Blocks channel: watch videos, download photos and import new worlds!
- Open gameplay with no rules or stress
- Kid-friendly interface
- No third-party advertising
- No in-app purchases

***

ABOUT TOCA BOCA
At Toca Boca, we believe in the power of play to spark kids’ imaginations and help them learn about the world. We design our products from the kids' perspective to empower kids to be playful, to be creative and to be who they want to be. Our products include award-winning apps that have been downloaded more than 150 million times in 215 countries and offer fun, safe, open-ended play experiences. Learn more about Toca Boca and our products at tocaboca.com.

PRIVACY POLICY
Privacy is an issue that we take very seriously. To learn more about how we work with these matters, please read our privacy policy: http://tocaboca.com/privacy

Προγραμματιστής:

Toca Boca AB

Κατηγορία:

Education

Έκδοση:

1.2.2

Μέγεθος:

93.08 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

Danish, English, Finnish, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese, Russian, Chinese, Spanish, Swedish, Thai, Chinese, Turkish

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το Toca Blocks

Windows Giveaway of the Day
$29.95
free today
Βελτιώστε αυτόματα την ποιότητα μιας παρτίδας φωτογραφιών με ένα κλικ!