Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Translate for Safari Giveaway
$4.99
ΕΛΗΞΕ

iPhone Giveaway of the Day - Translate for Safari

The app is a Safari extension that translates and speaks aloud the entire web page of Safari app.
$4.99 ΕΛΗΞΕ

This giveaway offer has been expired. Translate for Safari is now available on the regular basis.

Translate for Safari - Translate & Speak Web
(TranslateSafari - Translate & Speak Extension for Safari)

The app is a Safari extension that translates and speaks aloud the entire web page of Safari app.
A must have app to translate and speak aloud web pages of Safari.

Useful Features
● Translate the entire web page of Safari app.
- Support both By Paragraph (40+ languages) and Whole Page (60+ languages) translation types.
- Display the original text for each translated sentence.

● Speak aloud the entire web page of Safari app.
- Add favorite web pages with "Starred" to speak aloud later.
- With funny bear and human face animations while speaking.
- Support useful speaking repeat, pause, speed and pitch options.

● Optimize speak functions (Pro)
- Background operation support: keep reading aloud web pages in the background while using another app.
- Lock screen support: play, pause, skip a sentence, adjust playback volume and see the sentences list on the lock screen.

Features
● A Safari extension that translates the entire web page
The app is a Safari extension that translates the entire web page of Safari app.

● Supports both By Paragraph and Whole Page translation types
The app supports both By Paragraph (40+ languages) and Whole Page (60+ languages) translation types.

● A Safari extension that speaks aloud the entire web page sentence by sentence
The app provides a Safari extension that speaks aloud the entire web page of Safari app.
The app integrates the system text-to-speech engine, speaks aloud sentence by sentence without internet connecting.
You can copy or add touched selected words with “Starred” in Speak mode.
Speak 100+ voices.

● Support 70+ enhanced voices (In-App Purchase)
All Enhanced Voices: up to 70+ enhanced voices
Enhanced Chinese Voices: up to 5 enhanced Chinese voices
Enhanced English Voices: up to 14 enhanced English voices
Enhanced British English Voices: up to 6 enhanced British English voices
Enhanced Japanese Voices: up to 4 enhanced Japanese voices
Enhanced Korean Voices: up to 2 enhanced Korean voices
Enhanced Spanish Voices: up to 6 enhanced Spanish voices

● Add favorite web pages with "Starred" (Pro)

● Read all unread web pages automatically (Pro)
The app can read all unread starred web pages automatically.

● Swipe to control skipping sentences
You can skip a sentence or all below sentences while in Speak mode.
Swipe a sentence right and tap the [Skip Below] or [Unskip Below] button to skip or unskip all below sentences.
Swipe a sentence left and tap the [Skip] or [Unskip] button to skip or unskip the sentence.

● Speak aloud the clicked web page
If you click the link on web page while in Speak mode, the app will read the clicked web page automatically.

● Support useful speaking options
The app provides some useful speaking options, such as repeat times of the whole article, repeat times of each sentence, speaking pause seconds between sentences, speaking speed, speaking pitch and font size options.
The repeat times could be 0~60 and infinity (∞).

● Speaking face animation
The app provides funny face animations while speaking.

● Highlight words while speaking
The app will highlight word by word for each speaking sentence.
The sentence will also be highlighted on many web pages while speaking. Please note that words with special format may not be highlighted properly.

● Background operation support (Pro)
The app can keep reading web pages in the background while using another app.

● Lock screen support (Pro)
The app provides the lock screen support that you can play, pause, skip a sentence, adjust playback volume and see the sentences list on the lock screen.

● This app is designed for both iPhone and iPad

Note:
To use the app, you need to enable the [TranslateSafari] extension in Safari app first.
The app requires iOS 8 (or later).
TranslateSafari Pro integrates all SpeakSafari Pro features.

Προγραμματιστής:

BorG Technology Corp.

Κατηγορία:

Business

Έκδοση:

6.5

Μέγεθος:

28.04 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English, Chinese, Chinese

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το Translate for Safari

Windows Giveaway of the Day
$29.95
free today
Excel Συγχώνευση είναι ένα εύχρηστο αρχείο Excel και το βιβλίο εργασίας συγχώνευση βοηθητικό πρόγραμμα για τα Windows.