Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

UltimaPass Pro Giveaway
$0.99
ΕΛΗΞΕ

iPhone Giveaway of the Day - UltimaPass Pro

Use password to protect your passwords.
$0.99 ΕΛΗΞΕ

This giveaway offer has been expired. UltimaPass Pro is now available on the regular basis.

Free for a limited time!
No ad! No in-app-purchase! No password count limitation! The BEST password manager you could ever get!
Providing the highest level security!

* Use password to protect your passwords! *
* SELECT your username, password from WHAT YOU HAVE USED before. No need to type! *
* Edit Level-2 password, Level-3 password, Get password questions, and associated E-mail/phone! *
* Access and modify all your passwords in your iPhone from PC/Mac with ANY Browser(Safari, Firefox, Chrome, etc.) WITHOUT installing additional software!*

There are a lot of Password Manage app out there, but none of them is GREAT.
In order to be a great Password Manage app, it must have some essential qualities:
1> Editing, browsing, and searching passwords must be super easy! Especially on iPhone where the keyboard is such a tiny little one.
2> Access everywhere. You should be able to access your passwords not only on your iPhone, but also on your PC, Mac WITHOUT buying another PC/Mac version, WITHOUT installing additional software. Even when you're using someone else's PC/Mac, you can still use it to access your passwords stored in your iPhone.

Now, with this great "Password Manager Pro with Wifi access", all your dreams comes true!

* User interaction *
Most of us use the same usernames, even the same passwords, for almost all of the websites. So a great app should LET YOU SELECT YOUR USERNAME AND YOUR PASSWORD from what you have used before, instead of having to type it in everytime. -- We did it.

A lot of websites have Level-2/3 passwords, and get-password question/answer pairs. Also, you will associate your e-mail/phone number with your credit card accounts. A great app should let you manage all these fields. -- We did it.

For an email account of "yyy.com", a great app should be able to infer "xxx@yyy.com" when we use "xxx" as the username. -- Well, we did it, and you can even SELECT that "xxx@yyy.com" as your username when you're creating/editing password entries.

We have put great efforts into making this app easy to use. For us, EVERY DETAIL MATTERS!

* Access everywhere *
By enabling accessing your passwords from PC/Mac, you'll be able to utilize a much larger screen and full size keyboard to browse/edit your passwords. BUT, you SHOULD NOT BE FORCED TO BUY ANOTHER PC/Mac VERSION to achieve this goal.

So, we provide, the "access through Wifi by any browser" feature. When you want to browse or modify the password entries of this app, you simply switch to the HTTP tab of this app, then open a browser of your PC/Mac and start browsing and editing all your password entries. When you are done, you can then switch back to the 'Password Safe' tab and all your modifications will be there! It just works :)

* Conclusion *
Finally, I'd like to quote what Mark Twain said, and I hope this app could not only be the basket for you, but also be the greatest guard to help you watch it:
"""
Behold the fool saith, "Put not all thine eggs in the one basket" — which is but a manner of saying, "Scatter your money and your attention;" but the wise man saith, "Put all your eggs in the one basket and WATCH THAT BASKET."
(From Puddn'head Wilson, by Mark Twain.)
"""

Προγραμματιστής:

Xianwen Chen

Κατηγορία:

Business

Έκδοση:

2.0.1

Μέγεθος:

6.83 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English, Italian, Portuguese, Chinese

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το UltimaPass Pro

Windows Giveaway of the Day
$44.00
free today
Εγγραφή, επεξεργασία και κοινή χρήση στιγμιότυπων οθόνης και βίντεο.