Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Ultimate Brain Power Giveaway
$4.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Ultimate Brain Power

The more you practice a mental state of focus and mindfulness, the easier it will become.
$4.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Ultimate Brain Power
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

If you forget something, don’t be hard on yourself. We are human, and everyone forgets. Sometimes we’re more forgetful from stress, a lack of sleep, or even just a poor diet. Most often, though, we have trouble remembering details because we weren’t concentrating enough in the first place.

Our brains automatically focus our attention on what seems most important at the time, whether it’s to keep us safe or to accomplish a goal. But not everything we do feels equally important. It’s important to keep our jobs, but a repetitive project still gets deprioritized in our brains. So we must practice being mindful in every situation. The more you practice a mental state of focus and mindfulness, the easier it will become. This can be learned through hypnosis for memory and focus.

Memory and focus work hand in hand, and when you’re not able to pay attention, it’s difficult to process information enough to create the memory. Minimizing distractions can help, but a lot of us struggle with focus even without external factors. When that’s the case, rewiring your mind can do a lot of good in the long run—which is where hypnosis for memory comes in.

* FOCUS program included for FREE (download in the Store tab)
* Edit your Playlist to customize each session
* Play multiple programs per session
* Set the alarm to wake you in the morning

Browse the store for other great Sleep Learning programs or use the UNLOCK ALL in-app for over 70% savings. All in-app products were chosen to help strengthen your mental power, focus, and create a positive attitude for success.

Whether you use one or all of the programs, your life will change.

The store offers the following programs:
- Brainwave Accelerator
- Get Organized
- Mental Clarity
- Speed Learning
- Improve Your Memory & IQ
- Clairvoyant Power
- Yoga & Meditation
- Prosperity Attitude
- Ancient Knowledge

The Sleep Learning System is specially designed to work with your subconscious mind during your sleep cycle. The guided meditation and soothing background music will deeply relax your body and mind for the perfect night’s sleep, while allowing you to access the deepest parts of your mind to help you boost your brain power and feel motivated and focused.

Rachael Meddows’ special Sleep Induction will gently guide you into your REM stage of sleep, working with your subconscious to make lasting change.

Προγραμματιστής:

Hypnosis & Subliminal

Κατηγορία:

Entertainment

Έκδοση:

2.4

Μέγεθος:

180.99 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το Ultimate Brain Power

Windows Giveaway of the Day
$15.95
free today
Merge Multiple PDF Files into one.