Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Understanding Times Tables Giveaway
$2.99
ΕΛΗΞΕ

iPhone Giveaway of the Day - Understanding Times Tables

The children can manipulate items in the activity to help them understand the concept of multiplication and division.
$2.99 ΕΛΗΞΕ

This giveaway offer has been expired. Understanding Times Tables is now available on the regular basis.

"Attention all elementary math teachers: download this app.
Why? Because it can turn a child's fingers into math props, that dynamically link touches with math equations." Children's Technology Review

"From a educational standpoint, Understanding Math- Times Tables exceeds expectations. As a matter of fact, this is one of the best apps I've found to explain the process of multiplication and division. Another plus is that Understanding Math- Times Tables is aligned with Common Core State Standards." FunEducationalApps.com

"The activities in Understanding Mathematics – Times Tables have been carefully designed so that children can manipulate items in the activity to help them understand the concept of multiplication and division. I highly recommend it." OnSarahsiPad

Understanding Math - Times Tables is the first app in a series of educational apps based on J. Bruner's Learning Theory “Three Modes of Representation”. Understand and practise multiplication and division in 4 games and show your skills in the Duel! Compete against your peers or even parents by setting different levels of difficulty!

THE HUNDRED BOARD
Solve the problem by pulling the sheet on the Hundred Board. Understand the commutative property of multiplication (4x8 is equivalent to 8x4).
Common Core Standard Apply properties of operations as strategies to multiply and divide

MULTIPLICATION
Solve the problem by touching the display. 3 x 4 - tap 3 times with 4 fingers. The multiplication shows as a shortened addition. See and feel the quantity. After the problem is solved, you can pop the objects by touching them.
Common Core Standard Interpret products of whole numbers, e.g., interpret 3x4 as the total number of objects in 3 groups of 4 objects each.
Please turn off your multitouch gesture in settings as this will close the app!

DIVISION
Solve the problem by dragging the objects into the boxes. Find the number of shares when objects are partitioned into equal shares. You can move several objects at the same time. You can write the solution over the boxes.
Once you reach the most difficult level (after 200 correct answers) you will get problems with remainders (example 4 R3)

Common Core Standard Interpret whole-number quotients of whole numbers

TRAINING
Solve the problem by writing the solution onto the screen. Help is provided by the iconic representation of the numbers.

DUEL
Two players compete against each other. Each player can choose his level of difficulty. Kids can play against their peers or against their parents, simply choose the appropriate level.
Level 1: 1,2,5,10
Level 2: 1,2,3,4,5,10
Level 3: 1,2,3,4,5,6,8,10, 0
Level 4: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 0
Tap the sun to start. The first to enter the correct solution will earn a star. Earning 5 stars wins the game. The results are not tracked in the scoreboard!

TOOLBOX HUNDRED BOARD

This Montessori Hundred Board is a tool to help understand multiplication. Explore multiplication and division by playing with the board. Adjust the board for individual use. Activate the factors, multiplication, division and the solution separately.

Privacy Policy
You don’t have to worry about your child playing independently with appp media apps because we take your child’s privacy and online safety very seriously. Our apps include:

• no links to websites outside the app without a gate
• no ads
• no data collection or tracking
• no social media sharing
• no in-app purchases

For detailed information on our privacy policy, visit www.apppmedia.com
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
KNOW WHAT'S INSIDE
As a MOMs with Apps member, we follow the
"Know what's inside" best practices for kids’ apps
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

At appp media we value your feedback so please email your comments or questions to support@apppmedia.com

Προγραμματιστής:

appp media UG

Κατηγορία:

Education

Έκδοση:

1.1.1

Μέγεθος:

37.42 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Bokmål, Polish, Portuguese, Russian, Chinese, Spanish, Swedish, Thai, Chinese, Turkish, Vietnamese

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το Understanding Times Tables

Windows Giveaway of the Day
$24.24
free today
Μια εφαρμογή all-in-one για τη διαχείριση και τη μετατροπή αρχείων PDF.