Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Worry Watch - Stress & Anxiety Giveaway
$4.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Worry Watch - Stress & Anxiety

Designed to capture and reflect on those momentary self-realizations.
$4.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Worry Watch - Stress & Anxiety
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Picked as one of the best anxiety apps of 2017, 2016 & 2015 by Healthline.com

“If you find worry consuming your day and leading to anxiety, the Worry Watch app may help - Kate Bayless, LiveStrong.com”

“For individuals with chronic worry, anticipatory anxiety, and GAD, this app gives a simple self-monitoring and documenting of worry - Lucielle Campanero, HealthAim.com”

“This is also helpful to share with your Cognitive Behavioral Therapist as this gives him/her the opportunity to review worries throughout the day that sometimes cannot be expressed on a weekly basis - Dr. Liz Matheis, Ph.D. , Anxiety.org”

“Taking in a unique approach to dealing with anxiety, Worry Watch helps sufferers cope with their fears by literally proving things aren’t as bad as they seem - Mario McKellop, WebPsychology.com”

“It helps you track ‘what might happen’ vs. ‘what actually happened’, and has been lauded as a really logical approach to anxiety - Lyndsey Gilpin, TechRepublic.com”

About the app:

Often we worry and get anxious about everyday things. Later we realize most of those worries were unnecessary and some irrational too. Yet, we worry again for something else.

Worry Watch app is designed to capture and reflect on those momentary self-realizations. By logging ‘what might happen’ perception from day one and tracking it to ‘what did happen’ reality, we may get a deeper understanding of our worry / anxiety patterns. Such an understanding may help us challenge our negative perceptions and change our future thought patterns in a positive way.

How to use the app:

1. Record: Write down what is bothering you and set a reminder to revisit it later.
2. Reflect: Once past the worry, note whether the outcome was as bad as worried.
3. Reason: Logically analyze your thought patterns with the help of charts & statistics.
4. Realize: Based on your own statistics, realize that your worries may be mostly unfounded.
5. Refute: Help your self by challenging your worry perception when you tend to be anxious again.

Below are some of the common mind traps / negative thinking habits, also known as cognitive distortions that may cause anxiety, which the app helps to capture:

1. All Or Nothing: Thinking in extremes without considering all the possibilities
2. Compulsive: Thinking in terms of should / must
3. Filtering: Ignoring/Minimizing the positives and focusing only on the negatives
4. Fortune Telling: Assuming a negative outcome without considering all the facts
5. Labeling: Judging / jumping to conclusions about self or others
6. Magnifying: Exaggerating things out of proportion
7. Mind Reading: Assuming that others are having negative opinion of self
8. Generalization: Assuming that if happened once it will happen every time
9. Perfectionist: Unwilling to accept anything less than the best
10. Personalizing: Taking things personally, blaming self for everything

Other features of the app:

1. With daily & weekly reminders set aside time to clear your mind
2. Backup, restore or delete data using iCloud sync
3. Export data as pdf, text file or comma separated values (CSV) file
4. Print, message or email the report
5. Protect the journal using a passcode
6. Use calendar as anxiety streaks tracker
7. Add inspiring quotes
8. Find entries quickly using advanced search filters
9. Personalize the app with
- 15 beautiful themes
- 72 elegant fonts
- custom contexts, cognitive biases and outcome Icons& colors
- any day as preferred start day of week
10. Works offline, no internet connection needed except during first time walk through & during iCloud sync

Note: Worry Watch app is not intended to substitute or replace professional medical advice or treatment of your physician or therapist. If you have a medical condition or health concern you should always consult with a physician or other qualified health care professional.

Προγραμματιστής:

Akilan Rajendran

Κατηγορία:

Health & Fitness

Έκδοση:

3.5

Μέγεθος:

10.64 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Bokmål, Portuguese, Russian, Chinese, Spanish, Swedish, Chinese

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το Worry Watch - Stress & Anxiety

Windows Giveaway of the Day
$9.99 per month
free today
Αξιόπιστη λύση προστασίας δεδομένων και αποκατάστασης καταστροφών.