Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Audio Spectrum Giveaway
$0.99
ΕΛΗΞΕ

iPhone Giveaway of the Day - Audio Spectrum

Audio Spectrum is a real-time FFT spectrum analyzer.
$0.99 ΕΛΗΞΕ

This giveaway offer has been expired. Audio Spectrum is now available on the regular basis.

Audio Spectrum is a real-time FFT spectrum analyzer. It gives you a visual representation of an acoustic signal. It can be used to measure the frequency response of audio equipment or to analyze different sounds (e.g. sounds of musical instruments).

Features

- Spectrum analyzer
- SPL Meter (dBFS)
- Fast real-time response
- Sampling rates: 44.1kHz, 48kHz, 96kHz*
- Fast Fourier Transform (FFT)
- Window sizes: 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536
- Zoom and pan
- Measure values
- Audio input can be supplied via the built-in microphone and an external microphone (via the USB camera adapter or through the iPhone/iPad dock connector – Core Audio compliant devices)
- Sharing charts (through mail, social networks, clipboard)
- Exporting image charts (png) to the iOS 11 Document Browser (supports iCloud)
- Frequency scale: linear and logarithmic
- Amplitude scale: linear and logarithmic SPL/RMS (dBFS)
- SPL meter weighting: dBZ - linear

*For 96kHz analysis use an external microphone with such capabilities through a USB camera adapter or through the iPhone/iPad dock connector.

Προγραμματιστής:

Pawel Krzywdzinski

Κατηγορία:

Music

Έκδοση:

2.6

Μέγεθος:

10.16 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το Audio Spectrum

Windows Giveaway of the Day
$ 19.90
free today
Το Fat File Finder είναι ο πιο γρήγορος τρόπος εύρεσης/αφαίρεσης μεγάλων αρχείων στον υπολογιστή σας.