Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Blue Golden hour Giveaway
$1.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Blue Golden hour

Plan and organize photography sessions.
$1.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Blue Golden hour
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Are you looking for the perfect light for impressive photos? Are you curious to know how do professional photographers capture the moment when the light is "magic"? This app is for you! Easy and intuitive, it shows you the times of the golden and the blue hours.

Do you have to plan your own photo session or a trip? You can change your GPS location and date within the app so you know exactly when the best time is for your photos.

Features:
- easy user interface
- multiple locations management
- event reminder by notifications
- customizable notifications alert
- no data connection required

The Golden hour, also known as magic hour corresponds to a special and sought after condition of natural sunlight with a high diffusion, warm temperature, low incidence and limited energy. In photography the golden hour translates into soft light, warm colors, shadows so long that they tend to disappear and a good level of contrast despite the reduced dynamics. Its opposite is the Blue hour that identifies a specific condition of the solar light characterized by a colder temperature and a low energy, which, in practical terms, results in subjects with numerous penumbra, de-saturated and colder colors and intense blue sky. The golden hour occurs when the sun is very low on the horizon and therefore in the moments after sunrise and before sunset, the blue hour instead at sunset or sunrise, in twilight situation, when the sun it's below the horizon. The time, duration and intensity of these "magical hours" change according to the seasons, latitudes and weather conditions and therefore this app will help you to identify them perfectly.

2.4 - Jun 22, 2019
NEW FEATURE!
- Weather forecasts available for the morning and evening, an extra help to organize your photographic session.
- Graphic improvements
- Improved performance
- Minor bug fixes

2.2 - May 22, 2019
- iPad compatibility

2.1 - May 6, 2019
NEW FEATURE!
- When you add a new location you can now search for the place instead of manually scrolling the map!

2.0 - Mar 30, 2019
- Completely redesigned graphics.
- Improved user experience
- Improved performance

- - - NOTICE - - -
For those who have the previous version and have already added custom places, edit and save them to update the image to the new format.

1.5 - Mar 21, 2019
Hours in timeline are no more 24h format for all user but in local timezone format from iOS settings.

1.4 - Feb 18, 2019
The biggest update ever!

- App 3 times faster and new features available.
- New user friendly interface.
- Data connection no longer required.
- Don't forget photo time! Notifications now can be activated for each timetable clicking on relative dot.

1.3 - Dec 20, 2018
Announcements!
- New management of locations with the possibility to save more locations and quickly recall them to calculate magic hours.

1.2.2 - Dec 1, 2018
- Scroll to refresh reset position bug fixed.

1.2.1 - Nov 19, 2018
- Fixed geolocation permissions error introduced in 1.2.

1.2 - Nov 17, 2018
- Improved user experience
- General stability improved
- Optimizations
- Minor bug fixes

If you appreciate the app, please leave a positive review on the App Store, you can find the direct link in settings section. Otherwise for any problem/suggestion or help, use the feedback section in settings for letting us know. Thank you

1.1 - Oct 25, 2018
Minor bug fixes.

1.0 - Oct 23, 2018

Προγραμματιστής:

Lorenzo Piccinini

Κατηγορία:

Photo & Video

Έκδοση:

2.5

Μέγεθος:

46.54 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English, Italian

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το Blue Golden hour

Windows Giveaway of the Day
$14.95 per month
free today
Εγγραφή και λήψη ήχου από οποιαδήποτε πηγή που παίζει στον υπολογιστή σας.