Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Nitro PDF Pro - iPad & iPhone Giveaway
$9.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Nitro PDF Pro - iPad & iPhone

Nitro PDF Pro is a feature-packed PDF editor, fill & sign form builder and merge & combine tool for iPad + iPhone.
$9.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Nitro PDF Pro - iPad & iPhone
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Nitro PDF Pro is a feature-packed PDF editor, fill & sign form builder and merge & combine tool for iPad + iPhone.

“A beautifully designed app that is full of sophisticated features.” —iPhone J.D.

EDIT & COMBINE

- Edit PDFs with highlights, notes, comments, annotations, and drawings
- Duplicate, add, delete, rotate and rearrange pages
- Merge & combine PDF files for easy organization and unique file creation

BUILD, FILL, SIGN & SHARE

- Create and fill out custom forms for important contracts and agreements
- Securely sign and share PDF forms with customers, clients, tenants, and partner
- Save text, signatures and images in your Library for easy re-use and templates

PASSWORD PROTECT & STORAGE SYNC

- Password protect your PDF files and set the level of encryption as needed
- Sync with iCloud, Dropbox, Google Drive, or Microsoft OneNote for fast, easy file backups
- Email & Airdrop your documents, with PDF flattening for maximum compatibility

FAST FILE ACCESS & MULTITASKING

- Import, export & organize PDFs in folders for fast access and editing
- View two documents simultaneously with multiple windows (iPadOS)
- Enable easier file reading with dark mode, search and zoom

“If you are looking for a workhorse app to handle your PDFs made by responsive developers, look no further...” —iPad Notebook

ABOUT NITRO
https://www.gonitro.com/about/our-story

NITRO POLICY
https://www.gonitro.com/legal/privacy-policy

Προγραμματιστής:

Nitro Software, Inc.

Κατηγορία:

Productivity

Έκδοση:

7.2.1

Μέγεθος:

27.45 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English, French, German, Italian, Japanese, Chinese, Spanish, Chinese

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το Nitro PDF Pro - iPad & iPhone

Windows Giveaway of the Day
$24.90
free today
Συμπίεση αρχείων PDF γρήγορα και εύκολα!