Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Whink Giveaway
$4.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Whink

Chosen as one of the “App Store Best of 2015” “Whink’s beautiful interface and intuitive design makes note-taking lots of fun.
$4.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Whink
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Chosen as one of the “App Store Best of 2015”
“Whink’s beautiful interface and intuitive design makes note-taking lots of fun.” - Apple

Whink is a refreshingly simple yet full-featured note taking app for your iPhone and iPad. Handwrite or type notes, markup PDFs, record audio, draw shapes, add photos/ post-its, create lists and memos, sketch ideas, share your notebooks and more.

***Write Naturally***
• Handwrite and sketch on Whink as if you’re using a real pen and paper.
• Write smoothly using our stunning gel ink pen with unlimited colors.
• Zoom into your notes to write in and see the tiniest details.

***Type Quickly***
• Tap anywhere on the page to start typing notes.
• A wide range of tastefully chosen typography is readily available.
• Quickly format typewritten notes into headings, sub-headings and more.
• Create lists and outlines with bullets, numbering and even checklists.

***Annotate PDFS & Photos***
• Import PDFs using Open-In from other apps such as Email, Dropbox, Google Drive, etc.
• Markup lecture notes, meeting agendas, memos without accidentally marking the page.
• Fill up forms, sign, send and print contracts straight from your iPad.
• Quickly sort and navigate through your documents.
• Insert, rearrange and annotate photos to your notes as well.

***Add Audio Recordings***
• Record lectures and meetings while taking notes and play them back anytime.
• Sort, arrange and keep your voice recordings right next to your notes.
• Insert voice recordings in your PDF files.

***Add Shapes and Post-its***
• Sketch and add/edit auto-shapes to your notes.
• Add and rearrange post-its on your notes and documents.
• Quickly search relevant notes by adding tags and labelling them.

***Organize, Share & Backup Your Notes***
• Quickly group documents and arrange notes adding sections and pages.
• Insert PDF documents inside a notebook anytime.
• Open your notebooks in other app using Open-In
• Share notes via email, Dropbox and more
• Automatically sync and backup your notes via iCloud.
• Quickly find and open notebooks directly from iOS spotlight search

Whink users will be treated to a stunning walkthrough, followed by a fun 'Getting Started' guide and in-app tips making it fun and easy to use. We hope you enjoy using Whink --- let us know what you think!

Website: www.whinkapp.com
Facebook: www.facebook.com/whinkapp
Twitter: @whinkapp

Προγραμματιστής:

Rama Krishna

Κατηγορία:

Productivity

Έκδοση:

2.1

Μέγεθος:

19.91 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English, Japanese, Chinese, Chinese

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το Whink

Windows Giveaway of the Day
$19.95
free today
Βρείτε και ανακτήστε τα περισσότερα πλήκτρα προγράμματος και παιχνιδιού!